Pravni propisi

PRAVNI PROPISI


- Zakon o obveznim odnosima (NN 53/91, 73/91, 3/94, 7/96, 91/96, 112/98)

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01.)

- Zakon o zemljišnim knjigama (NN 91/96, 137/99, 114/01)

- Zakon o nasljeđivanju (NN 48/03, 163/03)

- Zakon o najmu stanova (NN 91/96, 48/98, 66/98)

- Zakon o zakupu poslovnog prostora (NN 91/96, 124/97)

- Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01, 78/02)

- Zakon o gradnji (NN 175/03)

- Zakon o porezu na promet nekretnina (NN 69/97, 26/00, 153/02)

- Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 47/95, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 127/00, 48/04.)

- Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 60/96, 113/97, 7/99, 112/99, 119/99-ispravak, 44/00, 64/00, 80/00, 109/00, 54/01, 58/03 i 198/03)

- Zakon o porezu na dohodak (NN 127/00, 150/02, 163/03, 30/04)

- Opći porezni zakon (NN 127/00, 86/01, 150/02)

- Zakon o područjima posebne državne skrbi (NN 26/03)

- Zakon o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 162/98)

- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 128/99)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (NN 32/02, 68/98, 61/00)Za sva ostala pitanja slobodno nas kontaktirajte na email info@tex-immobile.com