Novosti

Kultura i zdravlje - Grad Poreč


U kulturna događanja između ostalog ulazi i natjecanje za “zdravi grad”, pa je tako Poreč sudjelovao od 20.-22. listopada u Hrvatskoj mreži zdravih gradova koja se održavala u Požegi. Tema sudjelovanja bila je unaprjeđenje života stanovnika kako bi se napravili pomaci u kvaliteti zdravlja i življenja stanovnika. Temeljna je poruka ovog stručnog skupa da se osnovni pomaci u zdravlju svih skupina građana događaju kada politika prepoznaje zdravlje vlastitih građana kao osnovnu vrijednost. Uspješni Zdravi gradovi na lokalnoj razini odabiru lokalno rješive prioritete za zdravlje i postaju pravičan i kvalitetan servis za vlastite građane.